Inštitut za mladinsko politiko

Inštitut za mladinsko politiko je neprofitni zasebni zavod, usmerjen v analizo področja mladine v kontekstu družbenega dogajanja z namenom oblikovanja mladim prijaznejšega okolja za življenje in razvoj.

Naši programi

Mladim prijazna občina

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik.

Mladost na burji

Mladost na burji je program Občine Ajdovščina, ki prek stopnjevalnega sistema osvajanja značk otroke in mlade spodbuja k ustvarjanju bolj solidarne in vključujoče družbe.

Senčenje na delovnem mestu

Senčenje na delovnem mestu je metoda dela, ki dijakom omogoča spoznavanje poklicev.

Začnimo nekaj novega

Veselimo se srečanja in sodelovanja z vami.