Inštitut za mladinsko politiko

Inštitut za mladinsko politiko je neprofitni zasebni zavod, usmerjen v analizo področja mladine v kontekstu družbenega dogajanja z namenom oblikovanja mladim prijaznejšega okolja za življenje in razvoj.

Programi

Mladim prijazna občina

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik.

Mladost na burji

Mladost na burji je program Občine Ajdovščina, ki prek stopnjevalnega sistema osvajanja značk otroke in mlade spodbuja k ustvarjanju bolj solidarne in vključujoče družbe.

Senčenje na delovnem mestu

Senčenje na delovnem mestu je metoda dela, ki dijakom omogoča spoznavanje poklicev.

Klub mladih svetnic in svetnikov

Klub mladih svetnic in svetnikov Slovenije združuje občinske in mestne svetnice in svetnike iz vse Slovenije, ki so bili v letu izvolitve stari do vključno 29 let.

Začnimo nekaj novega

Veselimo se srečanja in sodelovanja z vami.