Dijaki tudi letos spoznavali poklice v praksi.

 V četrtek, 13. junija 2024 se je v Območno obrtno-podjetniški zbornici v Ajdovščini odvijala zaključna prireditev programa Senčenje na delovnem mestu, katerega izvajalec je Inštitut za mladinsko politiko.

Program Senčenje na delovnem mestu, ki se je letos izvajal že šesto leto, se je uspešno izpeljal v sodelovanju s kar sedmimi srednjimi šolami iz celotne Slovenije. Izredno smo ponosni, da se je program poleg Srednje šole Veno Pilon in Škofijske gimnazije Vipava izvajal tudi na Gimnaziji Jurija Vege Idrija, Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana, Šolskem centru Postojna in Gimnaziji Ilirska Bistrica ter na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje.

V program je bilo vključenih 318 dijakov. Skupno je bilo tako izvedenih 442 senčenj v 72 ustanovah, kjer je dijake mentoriralo 144 mentorjev.

 

Na zaključnem dogodku so svoja mnenja o programu delile dijakinje Srednje šole Veno Pilon – Ela Mislej, Žana Hladnik, Zala Vodopivec, Jona Stibilj, Nina Žmak in Nika Petrič ter Škofijske gimnazije Vipava – Maja Suša, Regina Kumar, Ivana Glavač in Hana Mikuž. Predstavile so svojo izkušnjo senčenja različnih poklicev, ter sodelovanje v programu priporočile tudi naslednjim generacijam.

 

Svojo izkušnjo senčenja so s prisotnimi delili tudi predstavniki štirih ustanov, in sicer: ga. Nives Štefančič iz Univerze v Novi Gorici, ga. Neža Bandelj iz Primorske hranilnice, ga. Nina Baša iz Zavoda centra Nadeja in g. Jure Grbec iz eMundie, spletne trgovine. Izpostavili so, da program pomembno prispeva k spoznavanju poklicev, mreženju ter spoznavanju bodočih iskalcev zaposlitve.

 

Za glasbeni zaključek in poletne ritme pa so poskrbele dijakinje Srednje šole Veno Pilon, in sicer: Sara Grošelj, Nika Čotar, Taja Sašić, Nina Mudri, Zala Kavčič in Ronja Zakrajšek.

 

Inštitut za mladinsko politiko, se želi zahvalili vsem, ki so s svojim delom pripomogli, da so se dijaki v tako velikem številu odzvali in motivirano sodelovali v programu Senčenje na delovnem mestu, še posebej pa mentorjem lokalnih in drugih ustanov, ki so dijakom namenili svoj čas in jim omogočili vpogled v njihova delovna okolja. Veselimo se sodelovanja tudi v prihodnje.