Senčenje na delovnem mestu je program Inštituta za mladinsko politiko in Srednje šole Veno Pilon iz Ajdovščine, ki ga letos izvajajo že četrto leto. Dijaki, ki se odločajo za prihodnji študij in poklicno kariero, imajo priložnost spoznati poklice, ki jih želijo opravljati. Tako izbrane ustanove s svojimi mentorji ponujajo dijakom možnost spoznavanja delovnega okolja ter nalog in dolžnosti svojih zaposlenih. Mentorji predstavijo dijakom pomen strokovnega znanja in odgovornega dela. V letošnjem šolskem letu se je v Ajdovščini v program vključilo 41 dijakov, ki obiskujejo tretji letnik gimnazijskega programa in smer predšolske vzgoje. Ker je večina spoznala dva poklica, je bilo izvedenih 64 senčenj v 33 ustanovah, kjer je dijake sprejelo 43 mentorjev. V letošnjem letu se je programu pridružil tudi Srednješolski center Postojna z gimnazijskimi oddelki 3. letnikov v Postojni in Ilirski Bistrici. Za program se zanimajo tudi druge šole v Sloveniji. 

Številni dijaki so za svojo študijsko izbiro še dodatno motivirani, drugi odkrijejo nove cilje in tudi izzive, kot so dobri obeti počitniškega dela, prakse in tudi morebitne prihodnje zaposlitve v domačem okolju.

Na srečanju v Ajdovščini, 8. 6. 2022, je ravnatelj Srednje šole Veno Pilon podelil zahvale mentorjem. Dr. Alenka Rebula Tuta je v predavanju z naslovom “Kako predati svojo izkušnjo mladim, ki iščejo svojo pot? Kako jim pomagati, da prepoznajo svoje sposobnosti?” posredovala številne usmeritve za kakovostno delo z mladimi in tudi oblikovanju skupnosti sodelovanja na delovnem mestu.

Zahvaljujemo se vsem ustanovam in mentorjem, ki so dali mladim priložnost za izjemno izkušnjo. Posebna zahvala gre tudi podjetju Mlinotest za sladke dobrote, ki so obogatile družabni del srečanja.

Senčenje na delovnem mestu je izobraževalni program, ki ponuja dijakom in njihovim mentorjem dragoceno izkušnjo, da skupaj oblikujemo nevidno, a izjemno močno tkivo skupnosti, ki se odlikuje po pripadnosti, ustvarjanju v varnem zavetju, napredovanju in razvoju.