Inštitut za mladinsko politiko na podlagi Pravil o kriterijih in načinu podeljevanja certifikata Mladim prijazna občina objavlja Sklep o imenovanju strokovne komisije za pregled in vrednotenje prijav za Javni poziv za pridobitev oziroma podaljšanje certifikata Mladim prijazna občina.

Sklep lahko prenesete tukaj.