Sklep o imenovanju strokovne komisije za pregled in vrednotenje prijav na javni poziv za pridobitev oziroma podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina

Sklep o imenovanju strokovne komisije za pregled in vrednotenje prijav na javni poziv za pridobitev oziroma podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina

Na podlagi Pravil o kriterijih in načinu podeljevanja certifikata Mladim prijazna občina, verzija 5.1, objavljenih na spletni strani www.institut-imp.si ter Pravil o kriterijih in načinu podaljševanja veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina, verzija 5.1,...