občina ali Občina?

občina ali Občina?

Pri vprašanju o zapisu besede občina z malo ali veliko začetnico je pomembno razlikovanje stvarnih lastnih imen od občnih oziroma opisnih poimenovanj.  Veliko začetnico uporabimo takrat, ko govorimo o natančno določenih pravnih osebah oziroma institucijah, ki jih...