DiGi

Projekt za povečanje digitalne vključenosti in razvoj digitalnih kompetenc, saj je ta izjemno pomembna za prihodnost, v katero stopamo.

Ideja

Vizija projekta DiGi je zasledovanje avanturistično digitalne vključenosti različnih generacij (otroci, mladi, odrasli in starejši) ter razvoj njihovih digitalnih kompetenc za samozavestno in kreativno, kritično in varno ter odgovorno uporabo digitalnih tehnologij ter posledično doprinesla k povečanju in zanimanju za naravoslovne in tehniške poklice.

 

Vizija projekta DiGi je zasledovanje ciljev, da imajo vsi ljudje enake možnosti za dostop do digitalnih tehnologij in virov, razvijejo osnovne digitalne veščine, ki jim bodo omogočile učinkovito uporabo digitalnih tehnologij, razvijejo ustvarjalne in inovativne sposobnosti z uporabo digitalnih tehnologij, da se naučijo varne in odgovorne uporabe tehnologij ter varovanja svoje zasebnosti in varnosti na spletu, imajo možnost za povezovanje in sodelovanje s svojimi vrstniki in digitalnimi mentorji v digitalnem okolju, vključno z osebami s posebnimi potrebami in tistimi iz manj priviligiranih okolij ter imajo tako vsi enake možnosti za izpolnjevanje svojega potenciala v digitalnem svetu.

 

Prispevek projekta

Projekt DiGi bo prispeval k povečanju dostopa do digitalnih tehnologij, saj bomo skozi projekt omogočali dostop do potrebne digitalne opreme. Na tak način bomo približali digitalno tehnologijo različnim generacijam. Z aktivnostmi, usmerjenimi v varnost, zasebnost, zdravje, dobro počutje in varovanje okolja v digitalnih okoljih, se bo povečala njihova digitalna pismenost in sposobnost odgovorne uporabe digitalnih tehnologij.

Z vsemi aktivnostmi bo projekt prispeval k povečanju digitalne vključenosti različnih generacij ter jim omogočil, da postanejo aktivni, odgovorni in varni uporabniki digitalnih tehnologij v sodobni družbi.

Ustvarjalni programi spodbujajo k ustvarjanju lastnih projektov s pomočjo digitalnih tehnologij. Za uporabo tehnologij je potrebna velika mera obvladovanja digitalnih tehnologij, zatorej se je treba učiti in nadgrajevati z znanjem postopno in na način, da je zabavno, interaktivno in kreativno. To je lahko odličen način za razvijanje njihove ustvarjalnosti in inovativnosti. Lahko jih spodbujamo k razvoju lastnih aplikacij, spletnih strani, izdelavi robotov, eksperimentiranju z umetno inteligenco ali raziskovanju področij, ki jih zanimajo. Skozi nekatera usposabljanja bomo udeležencem predstavili, kako jim lahko umetna inteligenca olajša delo. Tudi na ta način bomo spodbudili zanimanje za znanje na področju digitalnih tehnologij.

 

Trenutno se projekt izvaja v sklopu projekta Digitalna avantura “DigiA” za osebe v starosti med 6. in 29. leti.

Vse dejavnosti so za udeležence brezplačne.