DiGitalna avantura “DigiA”

Namen projekta je krepitev digitalnih kompetenc otrok in mladih.

Z veseljem predstavljamo projekt Digitalna avantura “DigiA”, katerega namen je krepitev digitalnih kompetenc otrok in mladih. 

V mesecu avgustu 2023 je bilo Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS izbrano na Javnem razpisu za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev, ki ga je organiziralo Ministrstvo za digitalno preobrazbo. V sodelovanju s partnerji Inštitut za mladinsko politiko, Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Zavod Nefiks in Društvu GAHA Slovenija bomo otrokom in mladim na območju Savinjske, Koroške, Zasavske, Osrednjeslovenske, Goriške, Gorenjske in Jugovzhodne Slovenije omogočili digitalno avanturo, ki bo okrepila njihove digitalne kompetence in prihodnje kariere.

 

Izvajali bomo digitalna usposabljanja za otroke in mlade v starostni skupini od 6. do 29. leta. Aktivnosti se nanašajo na bogato izbiro vsebin s področja informacijske in podatkovne pismenosti, komunikacije in sodelovanja, ustvarjanja digitalnih vsebin, varnosti ter reševanja problemov in načrtovanja kariere.

Projekt bo imel več pozitivnih učinkov na otroke in mlade. Pridobili bodo temeljna znanja in veščine na področju informacijske in podatkovne pismenosti, razvili kritično razmišljanje o informacijah ter etično ravnanje pri njihovi uporabi, naučili se bodo učinkovite komunikacije prek digitalnih orodij, osnov oblikovanja ter uporabe naprednih tehnologij, ki so lahko mladim v pomoč. Največji poudarek bo predvsem na varnosti in spletnem bontonu, kar v veliki meri prispeva k izboljšanju mladostnikove uporabniške izkušnje in načrtovanja kariere ter približa tehniške poklice, še posebej na področju digitalnih tehnologij.

 

Usposabljanja so za udeležence brezplačna.

Več novic o projektu najdete na Facebook strani Društva NOVUS.

Skupaj gradimo digitalno prihodnost!

#digisi #digitalslo

 

Celotna vrednost projekta: 58.680,00 EUR

Časovni okvir projekta: 21. 8. 2023 – 5. 12. 2023

Projekt sofinancira Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Vodja projekta

 

Anja Bandelj

anja.bandelj@institut-imp.si

05 777 00 04