DONACIJE PRAVNIH OSEB INŠTITUTU ZA MLADINSKO POLITIKO

Prejeta sredstva uporabljamo za oblikovanje, izvedbo in razvoj obstoječih in novih družbeno koristnih programov.

Inštitut za mladinsko politiko je neprofitni zasebni zavod, usmerjen v analizo področja mladine v kontekstu družbenega dogajanja z namenom oblikovanja mladim prijaznejšega okolja za življenje in razvoj. Z učinkovitim podpornim okoljem, temelječim na raziskavah, izobraževanjih in strokovnih gradivih posameznikom, občinam in njihovim združenjem ter državi pomaga razvijati trajnostno naravnano mladinsko politiko. S tem prispeva k aktivni participaciji mladih na vseh področjih, ki se tičejo njihovega življenja in dela, med katerimi so ključna področja zaposlovanja, stanovanjska politika in izobraževanje.

Za svoje delovanje se deloma naslanjamo na sredstva, ki jih dobimo v obliki donacij pravnih oseb oziroma podjetij. Prejeta sredstva uporabljamo za oblikovanje, izvedbo in razvoj obstoječih in novih družbeno koristnih programov, vključno s programi Mladost na burji, Senčenje na delovnem mestu, Mladim prijazna občina in Klub mladih občinskih svetnic in svetnikov Slovenije. Vabimo vas, da se tudi sami odločite za donacijo. 

Pravne in samozaposlene osebe lahko svoje donacije nepridobitnim pravnim osebam uveljavljajo kot davčno olajšavo pri plačilu davka od dohodka pravnih oseb. Olajšava lahko znaša največ en odstotek obdavčenih prihodkov.

 

Donacija je brezpogojno plačilo oziroma prispevek v denarju ali naravi, ki ga zavezanec (Inštitut za mladinsko politiko) prejme od pravnih oseb brez obveznosti vračila in se ne nanašajo na plačilo za proizvode ali storitve. Donacija je torej denarni prispevek, ki ga podjetje da organizaciji brez kakršnih koli obveznosti.

Donacija ni predmet obdavčitve od dohodkov pravnih oseb, prav tako za donatorja donacije niso davčno priznani odhodki, lahko pa uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju ali naravi.

 

Podlaga za knjiženje in nakazilo donacije je donacijska pogodba. V njej se določijo obveznosti donatorja in prejemnika donacije, predvsem o njeni namenski porabi. 

V kolikor bi želeli tudi sami postati donator, vas vabimo, da nas kontaktirate. Z veseljem se odzovemo tudi povabilu na srečanje z vami.

Hvala za vašo pripravljenost pomagati.