DD – Dostojno delo: z mladinskim delom proti prekarnosti mladih

Namen programa, je opolnomočenje in ozaveščanje mladinskih delavcev z znanji s področja prekarnosti.

Namen programa, je opolnomočenje in ozaveščanje mladinskih delavcev z znanji s področja prekarnosti. Mladinski delavci bodo pridobili specifična znanja s področja prekarnosti, da bodo v okviru izvajanja mladinskega dela lahko kvalitetno informirali mlade, krepili znanje in kompetence mladih z navedenega področja, med mladimi znali prepoznavati težave zaradi prekarnih oblik dela ter bodo mladim lahko zagotavljali tudi svetovalno pomoč in podporo pri soočanju s prekarnostjo.

 

Splošni cilj projekta

Glavna cilja projekta DD – dostojno delo sta izvajanje programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti ter delavskih in socialnih pravic ter informiranje mladih, organizacij v mladinskem sektorju in javnosti o problemu prekarnosti med mladimi.

 

Specifični cilji

 • Izvajanje programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti.
 • V usposabljanje bo vključenih vključenih 400 mladinskih delavcev iz vse Slovenije, od tega okvirno 53 % v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) in 47 % v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (KRZS).
 • Evalviranje projektnih aktivnosti na ravni udeležencev (mladinskih delavcev) in na ravni izvajalcev (predavateljev).
 • Aktivnosti informiranja in komuniciranja za namen obveščanja mladih, organizacij v mladinskem sektorju in splošne javnosti o problematiki prekarnosti med mladimi, ki vsebujejo:

  a. izvajanje nacionalne kampanje za naslavljanje problematike prekarnosti med mladimi, (aktivnosti informiranja mladih, organizacij v mladinskem sektorju in splošne javnosti);
  b. promocijske aktivnosti projekta za informiranje javnosti o projektu in za vključitev mladinskih delavcev v usposabljanja s področja prekarnosti, ki so lahko del nacionalne kampanje;
  c. izvedbo zaključne konference s predstavitvijo rezultatov operacije širši zainteresirani javnosti.

   

Konzorcijski partnerji projekta DD – Dostojno delo: 

Aktivnosti nacionalnega projekta (DD – dostojno delo) so za udeležence brezplačne.

Več o projektu: