E-MSLS

E-msls je projekt namenjen mladinskim svetom lokalnih skupnosti.

E-msls je projekt namenjen mladinskim svetom lokalnih skupnosti.

Analiza potencialov za rast in razvoj mladinskih svetov lokalnih skupnosti ter redno terensko delo z lokalnimi mladinskimi sveti sta pokazala, da le-ti zaradi svoje narave in poslanstva v za mlade nenehno spreminjajoči se družbi potrebujejo stalno podporo in nova znanja, ki bi zadostila potrebam organizacije v različnih fazah njenega obstoja.

Spletno usposabljanje ne nadomešča klasičnih eno- ali večdnevnih usposabljanj, temveč dopolnjuje njihove vrzeli, ki nastanejo zaradi prostorske in časovne omejenosti njenih potencialnih uporabnikov.

Izobraževalni projekt je namenjen:

  • Mladinskim svetom lokalnih skupnosti, ki so v začetni fazi svojega delovanja in potrebujejo znanje, s katerim bodo dosegali cilje delovanja mladinskih svetov lokalnih skupnosti
  • Dobro delujočim mladinskim svetom lokalnih skupnosti, ki potrebujejo nova znanja za nadgradnjo svojih aktivnosti
  • Drugim mladinskim organizacijam

E-msls je orodje, ki je mladim vedno dostopno. Znanje na dosegu roke je prednost, izkoristek te prednosti pa prepuščamo vam, ki boste portal obiskovali in ga uporabljali ter morebiti sklepali virtualna poznanstva, ki bodo rasla in se krepila na letnih srečanjih mladinskih svetov lokalnih skupnosti.

Vodja projekta

 

Antonella D’Amico

antonella.damico@institut-imp.si

05 777 00 01