Z mladinskim delom proti brezposelnosti mladih – fair employment

Projekt je usmerjen h krepitvi kompetenc mladih iskalcev zaposlitve z namenom povečanja stopnje zaposljivosti mladih.

Projekt je usmerjen h krepitvi kompetenc mladih iskalcev zaposlitve z namenom povečanja stopnje zaposljivosti mladih. Izvaja se v šestih statističnih regijah v Sloveniji, pri čemer je Inštitut za mladinsko politiko nosilec projekta za goriško statistično regijo.

 

Splošni cilj projekta

Okrepitev kompetenc mladih, predvsem tistih z manj priložnostmi, z namenom povečanja njihovega zaposlovanja in stopnje aktivne participacije v družbi. 

 

Specifični cilji

 • Izvedba skupno 639 ur usposabljanj
 • 78 vključenih mladih
 • 51 zaposlitev ob izhodu iz usposabljanja
 • Boljše poznavanje problematike zaposlovanja in integracije marginaliziranih mladih
 • Izmenjava dobrih praks in povečanje kapacitet organizacij v mladinskem sektorju
 • Medresorsko povezovanje

Fair employment po meri mladih iz goriške regije

 • 152 ur kakovostnih usposabljanj izkušenih strokovnjakov s posameznega področja
 • 18 vključenih mladih, deležnih ciljno usmerjenih usposabljanj za krepitev splošnih kompetenc in mehkih veščin
 • Srečanje in razgovori z uglednimi delodajalci
 • Mreženje z mladinskimi organizacijami, ki predstavljajo primer dobre prakse v goriški regiji in Sloveniji
 • Srečanje mladih z lokalnimi odločevalci z županom Občine Ajdovščina in izkušnja sodelovanja mladih pri urejanju področja mladine
 • Učenje, ki temelji na izkušnjah in praktičnih vajah
 • Simulacije razgovora
 • Okrepljena in nova znanja tudi na področjih računalniške pismenosti, upravljanja projektov, timskega dela, finančne pismenosti, obdelave podatkov, marketinga, socialnih omrežij, medijske pismenosti in še veliko več.

Sodelujoči partnerji v projektu:

 • Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA 
  (poslovodeči partner)
 • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
 • RIS, Raziskovalno izobraževalno središče dvorec Rakičan, PE za mlade in dejavnost mladinskega centra
 • Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina