Hrana za prihodnost

Ozaveščanje mladih o trajnostnem prehranjevanju je ključno za oblikovanje prihodnosti, v kateri bodo imeli ljudje boljše razumevanje in zavest o pomembnosti trajnostne prehrane.

Ozaveščanje mladih o trajnostnem prehranjevanju je ključno za oblikovanje prihodnosti, v kateri bodo imeli ljudje boljše razumevanje in zavest o pomembnosti trajnostne prehrane. Z ustrezno ozaveščenostjo mladih lahko namreč dosežemo dolgoročne spremembe v prehranjevalnih navadah ter ustvarimo bolj trajnostno in zdravo prihodnost.

Digitalne platforme, kot so spletna mesta, mobilne aplikacije in družbena omrežja, so učinkovit način za dosego mladih. V sklopu projekta bomo ustvarili kratke video posnetke, ki bodo mlade ozaveščali in izobraževali o trajnostni prehrani. Posnetki bodo javno brezplačno dostopni vsem zainteresiranim mladim. Objavljeni bodo na spletnih straneh Občine Razkrižje, poslani na Osnovno šolo Razkrižje, organizacije za mlade, družbenih omrežjih in drugih primernih kanalih.

 

Vsebina

Projekt bo razdeljen na tri sklope, in sicer:

  1. Boj proti zavrženi hrani
  2. Izobraževanje o trajnostni prehrani in izmenjava oziroma širjenje znanja
  3. Boj proti podnebnim spremembam in enak dostop do zdrave, trajnostne in enako dostopne hrane

Želimo pokazati, kako je v Sloveniji poskrbljeno za trajnostno prehrano mladih, saj je ta sistem eden od primerov dobrih praks na področju zagotavljanja zdrave in cenovno dostopne, pravilno pripravljene hrane za mlade. Seveda pa bo ključen izziv mlade spodbuditi k uživanju zdravih obrokov namesto hitre hrane iz trgovin, restavracij, pekarn in podobno. Naš cilj je, da mladi na podlagi naših aktivnosti ugotovijo, da na svetu obstajajo območja, na katerih mladi glede hrane nimajo toliko  možnosti, kot jih imamo v Sloveniji, ter da začnejo globlje razmišljati o svojih prehranjevalnih navadah.

 

Projekt Hrana za prihodnost (“Food for the Future”) se izvaja v sklopu konzorcijskega partnerstva SustainaBite. V konzorcij je poleg Inštituta za mladinsko politiko vključeno še Pomursko društvo za boj proti raku. Vodilni partner projekta je Občina Razkrižje.

Projekt se bo izvajal med 1. julijem in 30. oktobrom 2023.

 

Vodja projekta

 

Anja Bandelj

anja.bandelj@institut-imp.si

05 777 00 04