Izobraževanje za trajnostni razvoj (ESD) kot dinamična in osvobajajoča oblika učenja, predvsem pa kot celovit okvir za razmišljanje in gledanje na življenje, nakazuje, da mladi niso le središče naših politik in odločitev, temveč aktivni oblikovalci in pionirji pri izvajanju politik in ukrepov, povezanih z varovanjem in ohranjanjem planeta ter našega preživetja.

Izdana publikacija “Engaging Young People in the Implementation of ESD in the UNECE Region: Good Practices in the Engagement of Youth in Education for Sustainable Development” je rezultat sodelovanja držav članic Usmerjevalnega odbora UNECE za izobraževanje za trajnostni razvoj, namenjenega uvajanju programov dobre prakse in pobud, povezanih s podporo in opolnomočenjem sodelovanja mladih v VITR ter izvajanju Strategije UNECE za ITR v svojih državah. Posebej pomemben element te publikacije je, da jo je razvila in izvajala mladinska platforma UNECE ESD, na povabilo katere se je odzvalo več organizacij, oblasti in univerz. Avtorji besedil so mladi, aktivni raziskovalci in strokovnjaki, ki delajo za mlade in z mladimi za promocijo ITR v svoji državi.

Med njimi je tudi Inštitut za mladinsko politiko, ki kot dobro praks predstavlja program Mladost na burji.