Izvedba skupnih programov, projektov, dogodkov

Redno sodelujemo s posamezniki, podjetji in drugimi nevladnimi organizacijami vseh vrst iz Slovenije, Evropske unije in širše.

Inštitut za mladinsko politiko je neprofitni zasebni zavod, usmerjen v analizo področja mladine v kontekstu družbenega dogajanja z namenom oblikovanja mladim prijaznejšega okolja za življenje in razvoj. Z učinkovitim podpornim okoljem, temelječim na raziskavah, izobraževanjih in strokovnih gradivih posameznikom, občinam in njihovim združenjem ter državi pomaga razvijati trajnostno naravnano mladinsko politiko. S tem prispeva k aktivni participaciji mladih na vseh področjih, ki se tičejo njihovega življenja in dela, med katerimi so ključna področja zaposlovanja, stanovanjska politika in izobraževanje.

 

Redno sodelujemo s posamezniki, podjetji in drugimi nevladnimi organizacijami vseh vrst iz Slovenije, Evropske unije in širše.

Z veseljem se odzovemo povabilu na srečanje z vami.

Če želite tudi sami sodelovati z Inštitutom za mladinsko politiko pri izvedbi skupnih programov, projektov ali dogodkov, nas kontaktirajte.