Inštitut za mladinsko politiko je 10. aprila 2024 gostil delavnico za ozaveščanje o socialni vključenosti “Opazuj, izkusi in vključuj” ob Evropskem tednu mladih, v Mladinskem kulturnem centru HIša mladih v Ajdovščini. Izvajalki delavnice Ana Čemažar in Polona Siter Drnovšek iz Zavoda MOVIT iz Ljubljane sta udeležencem programa PUM-O+ Ajdovščina in zaposlenim v hiši osvetlili pojem socialne vključenosti preko zanimivih socialnih iger. Izkusili smo socialno (iz)vključenost, razmišljali o njej v našem vsakdanjem življenju in si zadali konkretne cilje, kako s svojimi (malimi) dejanji ustvariti bolj vključujoč svet za vse.

Evropski teden mladih je pobuda Evropske komisije, ki poteka vsako drugo leto in je namenjen promociji aktivnega državljanstva mladih po vsej Evropi. Ozavešča o vključevanju mladih v procese odločanja, spodbuja dialog med mladimi in oblikovalci politik ter predstavlja talente in sposobnosti mladih. Obeležujemo ga med 12. in 19. aprilom 2024, letošnja tema je “Izrazi svojo vizijo”. Evropski teden mladih ima letos še poseben pomen, saj se bližajo volitve v Evropski parlament, ki bodo potekale od 6. do 9. junija 2024. Mlade je potrebno spodbujati k vključevanju v demokratične in k aktivni udeležbi. Poleg tega pa Evropski teden mladih informira o priložnostih za mlade na evropski, nacionalni in regionalni ravni.

Delavnico sofinancira Evropska unija, dogodke v okviru Evropskega tedna mladih koordinira Zavod MOVIT – zavod za razvoj mobilnosti mladih iz Ljubljane.

#EUyouthweek #EYW2024