NOVEMU KLUBU MLADIH SVETNIC IN SVETNIKOV SLOVENIJE

 

3. februar 2023, številka 1

13. decembra 2022 je v Ljubljani potekalo Uvodno srečanje Kluba mladih svetnic in svetnikov Slovenije. Na dogodku se je poleg Inštituta za mladinsko politiko predstavljal tudi Mladinski svet Slovenije, veliko časa pa smo namenili medsebojnem spoznavanju mladih svetnic in svetnikov Slovenije. 

Še vedno prejemamo prijave novih mladih svetnic in svetnikov, ki bi se želeli pridružiti Klubu. Če se še niste, se lahko prijavite tukaj.

NOVI NOVIČNIK ZA ČLANE

Prebirate prvo številko Novičnika Kluba mladih svetnic in svetnikov Slovenije, ki je namenjen njegovim članom in drugim zainteresiranim. Prejmete ga enkrat mesečno na svoj elektronski naslov, prav tako pa je objavljen na spletni strani Inštituta za mladinsko politiko. 

Novičnik izhaja enkrat mesečno. Prijazno vabimo vse, da nam zanimive informacije in novosti na področju lokalne mladinske politike posredujete na elektronski naslov kmsss@institut-imp.si

Še posebej bomo veseli novic o aktualnih temah in dogodkih na področju mladine, inovativnih praksah na področju mladinske politike ter zgodb uspešnih mladih politikov.

INOVATIVNE PRAKSE NA PODROČJU MLADINSKE POLITIKE

V tokratnem Novičniku predstavljamo tri inovativne prakse na področju lokalne mladinske politike, in sicer program certifikat Mladim prijazna občina, možnost subvencioniranega najema vrtička za mlade, mlade družine in mladinske organizacije ter zagotavljanje nepovratnih sredstev za dejavnosti socialnega podjetništva mladih, ki so v skladu z javnim interesom lokalne skupnosti.

Certifikat Mladim prijazna občina

Mladim prijazna občina je program, ki ga Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije izvaja že od leta 2002. Vsako leto do sedaj je program potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. 

Program Mladim prijazna občina spodbuja lokalne skupnosti k oblikovanju ukrepov, ki mlade podpirajo na poti do samostojne odraslosti in se nanašajo na zaposlovanje, participacijo, izobraževanje, reševanje stanovanjskega vprašanja mladih, mladinsko organiziranje, načrtno obravnavanje področja mladine ter mobilnost. Tiste občine, ki izzive današnje mladine obravnavajo celostno, načrtno ter kontinuirano in so zato pripravljene na spreminjajoče se okoliščine v družbi, prejmejo certifikat Mladim prijazna občina. Danes je takih občin v Sloveniji 47.