MLADOST NA BURJI

Mladost na burji je program Občine Ajdovščina, ki prek stopnjevalnega sistema osvajanja značk otroke in mlade spodbuja k ustvarjanju bolj solidarne in vključujoče družbe.

Mladost na burji je program Občine Ajdovščina, ki temelji na stopnjevalnem sistemu osvajanja značk in spodbuja k aktivnemu prostovoljnemu udejstvovanju otrok in mladine v lokalni skupnosti ter k ustvarjanju bolj solidarne in vključujoče družbe.

Otroci in mladi, vključeni v program Mladost na burji, razvijejo občutek odgovornosti do sebe, drugih in skupnosti, spoznavajo poklice ter skrbijo za svoje zdravje, s čimer odraščajo v odgovorne, solidarne, vključujoče osebe, ki živijo v prav takem okolju. 

Spodbujanje otrok in mladih k ustvarjanju na vrednotah solidarnosti in enakosti temelječe družbe poteka v tesnem sodelovanju s ključnimi lokalnimi družbenimi akterji:

 • Občina Ajdovščina
 • Vzgojno-izobraževalne ustanove v Občini Ajdovščina
 • Javni zavodi v Občini Ajdovščina
 • Mladinske organizacije
 • Humanitarne organizacije
 • Druge nevladne organizacije

 

Priložnosti za vključevanje otrok in mladine v družbeno koristne dejavnosti se ustvarjajo tako med poukom kot pri obšolskih in izvenšolskih dejavnostih ter v okolju samem. 

Program Mladost na burji je stopnjevalni vzgojni program, ki:

 • Spodbuja otroke in mlade k prostovoljnemu udejstvovanju v lokalni skupnosti z namenom njihovega vzgajanja v solidarne, odgovorne in aktivne posameznike, ki s svojimi prostovoljnimi družbeno koristnimi aktivnostmi soustvarjajo solidarnejše lokalno okolje ter krepijo svoje kompetence na različnih področjih
 • Nagrajuje otroke¹ in mlade do 21. leta starosti, ki s svojim prostovoljskim udejstvovanjem izkazujejo aktivno vključevanje v družbi z namenom ustvarjanja boljšega okolja za življenje iz razvoj

 

Program je usmerjen k vzgoji otrok in mladine v:

 • Aktivne, družbeno odgovorne posameznike z razvitim čutom do skupnosti in družbene lastnine ter pripadnostjo do svojega lokalnega okolja
 • Solidarne posameznike z razvitim čutom do sočloveka
 • Samostojne, podjetne in odgovorne visokozaposljive posameznike, ki so se sposobni preživljati s svojim delom
 • Zdrave posameznike z ustrezno razvitimi psihofizičnimi sposobnostmi

 

1 Od predšolske vzgoje dalje.

Program Mladost na burji je program Občine Ajdovščina. Izvajalska organizacija je Inštitut za mladinsko politiko.