Spoštovani predstavniki lokalnih skupnosti!

Inštitut za mladinsko politiko že dvanajsto leto zapored podeljuje certifikat Mladim prijazna občina. Certificiranje mladim prijaznih lokalnih skupnosti poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Natašo Pirc Musar. 

 

Certifikat Mladim prijazna občina se letno in s štiriletno veljavnostjo podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe s področij vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladine že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in v naslednjem štiriletnem obdobju nivo učinkovitosti ohranila oziroma dvignila.

Občina nosilka certifikata Mladim prijazna občina mora certifikat obnoviti oziroma podaljšati vsaka štiri leta. 

Lokalne skupnosti, ki vam v letu 2023 izteče veljavnost certifikata, vabimo, da si natančno preberete pravila in javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina.

Rok za prijavo je 25. avgust 2023.

Celotno razpisno dokumentacijo in vse ostale dokumente najdete na dnu te strani. 

Razpisna dokumentacija

Zainteresirane samoupravne lokalne skupnosti vlogo oddajo priporočeno na naslov Inštitut za mladinsko politiko, Cesta IV. prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina. Vlogi se priložijo priloge, obrazci in drugi dokumenti, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. 

Prejete vloge bo komisija odpirala v roku enega meseca od roka za oddajo vlog na javni poziv. Odpiranje vlog ne bo javno. O izidu poziva bodo prijavitelji obveščeni v roku 15 dni po zaključku dela strokovne komisije. Slavnostna podelitev certifikatov bo predvidoma oktobra 2023.

Kontakt

Dodatne informacije o javnem pozivu, pogojih za prijavo, dokazilih in podobno, dobite na Inštitutu za mladinsko politiko. Kontaktna oseba je Tadej Kobal, vodja programa Mladim prijazna občina (telefonska številka 05 777 00 02, elektronski naslov tadej.kobal@institut-imp.si.