Inštitut za mladinsko politiko

Inštitut za mladinsko politiko je neprofitni zasebni zavod, usmerjen v analizo področja mladine v kontekstu družbenega dogajanja z namenom oblikovanja mladim prijaznejšega okolja za življenje in razvoj.

Delo Inštituta za mladinsko politiko je primarno usmerjeno v:

  • Vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik
  • Vzpostavljanje mehanizmov participacije mladih na lokalni ravni
  • Vzpostavljanje mehanizmov za povečanje avtonomije mladih
  • Raziskovanje položaja mladih v kontekstu družbenega dogajanja z namenom vzpostavljanja novih mehanizmov sodelovanja mladih v upravljanju javnih zadev in izboljšanja položaja mladih
  • Omogočanje neformalnega učenja in usposabljanja ter večanje kompetenc mladih
  • Spodbujanje sodelovanja mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi
  • Pripravo strokovnih gradiv za vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik

Poslanstvo

Inštitut za mladinsko politiko spodbuja vzpostavljanje in razvoj mladinske politike v slovenskih občinah in državi. Z učinkovitim podpornim okoljem, temelječim na raziskavah, izobraževanjih in strokovnih gradivih posameznikom, občinam in njihovim združenjem ter državi pomaga razvijati trajnostno naravnano mladinsko politiko. S tem prispeva k aktivni participaciji mladih in izboljšanju položaja mladih na vseh področjih, ki se tičejo njihovega življenja in dela, med katerimi so ključna zaposlovanje, stanovanjska politika in izobraževanje.

 

 

Vizija

Inštitut za mladinsko politiko bo leta 2026 vodilna organizacija za razvoj na raziskavah temelječe trajnostno naravnane in potrebam mladih prilagojene lokalne mladinske politike v Sloveniji z izdelanimi analizami, normativi in vzorci za implementacijo v slovenskih občinah. Ob sistemski podpori občinam bo za mlade razvijal in izvajal programe in projekte na ključnih področjih njihovega življenja in osamosvajanja.

Naša družina

Inštitut za mladinsko politiko je član naslednjih mrež oziroma z njimi tesno sodeluje:

Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina

Fundacija BIT Planota – stičišče nevladnih organizacij goriške regije

Urad Republike Slovenije za mladino

Slovenska mreža prostovoljskih organizacij

Mladost na burji

CNVOS

Dypall network

Mreža KROJ

Začnimo nekaj novega

Veselimo se srečanja in sodelovanja z vami.