Pri vprašanju o zapisu besede občina z malo ali veliko začetnico je pomembno razlikovanje stvarnih lastnih imen od občnih oziroma opisnih poimenovanj. 

Veliko začetnico uporabimo takrat, ko govorimo o natančno določenih pravnih osebah oziroma institucijah, ki jih navajamo z njihovim polnim uradnim imenom. To je pogosto v uradnih dokumentih in drugih upravnih besedilih. Ko pa želimo pri poimenovanju občine govoriti o njenem ozemlju, vrsti ali funkciji, uporabimo malo začetnico. 

Kadar govorimo o organizacijski enoti, pri čemer je navedeno polno ime občine, ga zapišemo z veliko začetnico. V splošnem pa tam, kjer ni mogoče ločevati med zgoraj navedenimi možnostmi, lahko uporabljamo tako malo kot veliko začetnico, pri čemer v splošni rabi prevladuje mala začetnica.

Če govorimo o uradnem dokumentu, na primer strategiji, je upravičena raba velike začetnice.

Primeri

  • Dokumentu je priložen Odlok o financiranju vode Občine Ivančna Gorica.
  • Julija bo Občina Lendava predstavila nov finančni načrt.
  • S to težavo se sooča večina občin, sploh pa občina/Občina Ajdovščina.
  • Poglejmo si primer občine/Občine Postojna.
  • Strategija za mlade v občini Moravče. 
  • Strategija za mlade občine/Občine Bovec.
  • Konec leta bo velenjska občina oddala poziv.
  • Župan občine Selnica ob Dravi.
  • Direktor je opozoril na pomembne dosežke občine.

Dilema, kaj narediti, če je v besedilu, v katerem je konkretna občina omenjena le enkrat, sicer pa je v nadaljevanju ime skrajšano, je aktualna, enotno pravilo pa ne obstaja. Zapis z veliko začetnico v tem primeru lahko utemeljujemo z besedilnim krajšanjem in željo po ohranitvi lastnoimenskosti, vendar je krajšanje na tak način smiselno le, če je tako široko razširjeno, da je nedvoumno razumljeno.