Storitve za občine

Kontaktirajte nas za individualno izdelano ponudbo po vaših željah.

Inštitut za mladinsko politiko nudi strokovno podporo in storitve lokalnim skupnostim, organizacijam v mladinskem sektorju in drugim, ki želijo v svojem okolju razvijati področje mladinskih politik.

 

Svetovanja in izdelava dokumentov za lokalne skupnosti

 • Svetovanja lokalnim skupnostim pri pripravi strateških in drugih dokumentov s področja mladinskih politik
 • Izdelava analiz s področja mladine
 • Izdelava strateških dokumentov – lokalnega programa za mlade
 • Izvedba participatornega procesa sodelovanja mladih pri pripravi strateških dokumentov za mlade

 

Usposabljanja za predstavnike občin

 • Usposabljanja o mladinskem delu in mladinskih politikah
 • Usposabljanja o vključevanju mladih v procese odločanja in oblikovanja mladim prijaznega okolja
 • Usposabljanja po meri vaše občine

Lokalni program za mlade

Proces priprave lokalnega programa za mlade oziroma strategije za mlade temelji na ključnih korakih, ki zajemajo:

 • Analizo obstoječih ukrepov občine
 • Analizo stanja na področju mladine in potreb mladih v lokalnem okolju
 • Izvedbo delavnic za mlade
 • Pripravo predlogov na podlagi obdelane in predstavljene analize obstoječega stanja
 • Pripravo predlogov ukrepov lokalnega programa za mlade
 • Izdelavo končnega dokumenta lokalnega programa za mlade

 

Metode dela vključujejo tako analize izza mize, vključno s pripravo vprašalnikov, zbiranjem in obdelavo podatkov, kot inovativne pristope dela z mladimi oziroma aktivne delavnice, ki zagotavljajo večjo vključenost mladih pri pripravi predlogov in ukrepov.

Inštitut za mladinsko politiko lahko za vas izvede vse korake procesa priprave lokalnega programa ali le aktivnosti po vašem naročilu. Kontaktirajte nas in pripravili bomo ponudbo po meri vaše občine.

Začnimo nekaj novega

Veselimo se srečanja in sodelovanja z vami.