OSTALI PROGRAMI IN PROJEKTI

DD - DOSTOJNO DELO

Glavna cilja projekta DD – dostojno delo sta izvajanje programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti ter delavskih in socialnih pravic ter informiranje mladih, organizacij v mladinskem sektorju in javnosti o problemu prekarnosti med mladimi.

E-MSLS

E-msls je projekt namenjen mladinskim svetom lokalnih skupnosti.

FAIR EMPLOYMENT

Projekt je usmerjen h krepitvi kompetenc mladih iskalcev zaposlitve z namenom povečanja stopnje zaposljivosti mladih.

LOKALNO PARTNERSTVO ZA POVEČANJE ZAPOSLOVANJA MLADIH NA LOKALNEM TRGU DELA

Projekt odgovarja na tri ključne izzive s področja večanja zaposljivosti in zaposlovanja mladih.

Z LOKALNIM PARTNERSTVOM DO BOLJŠIH KARIERNIH MOŽNOSTI ZA MLADE

Delo konzorcija naslavlja dva ključna izziva – večanje zaposlenosti in zaposljivosti mladih v lokalnem okolju ter krepitev povezanosti in usklajenega delovanja ključnih akterjev na področju zaposlovanja in izobraževanja mladih v lokalnem okolju.

DiGi

Projekt za povečanje digitalne vključenosti in razvoj digitalnih kompetenc, saj je ta izjemno pomembna za prihodnost, v katero stopamo.

HRANA ZA PRIHODNOST

Ozaveščanje mladih o trajnostnem prehranjevanju je ključno za oblikovanje prihodnosti, v kateri bodo imeli ljudje boljše razumevanje in zavest o pomembnosti trajnostne prehrane.

DIGITALNA AVANTURA "DIGIA"

Namen projekta je krepitev digitalnih kompetenc otrok in mladih.