SENČENJE NA DELOVNEM MESTU

Senčenje na delovnem mestu je metoda dela, ki dijakom omogoča spoznavanje poklicev.

Senčenje na delovnem mestu je metoda dela, ki dijakom omogoča spoznavanje poklicev, ki jih sami izberejo. Dijaki obiščejo delovna mesta, ki ustrezajo njihovi želeni izobrazbi ter opazujejo mentorja pri opravljanju vsakodnevnih nalog.

Program je primarno namenjen dijakom tretjega letnika gimnazije, katerim vpogled v izbran poklic pomaga pri odločitvi glede nadaljnje študijske oziroma karierne poti.

 

Prednosti senčenja na delovnem mestu

 

Prednosti za dijaka:

 • Spozna poklic, ki ga zanima
 • Seznani se z delovnim procesom
 • Spozna vse vidike dela, nabor del in nalog za določeno delovno mesto
 • Spozna potencialnega delodajalca in strokovnjake z izbranega področja
 • Osmisli znanje, pridobljeno v šoli
 • Uči se na podlagi realne izkušnje
 • Razširi svojo socialno mrežo

 

Prednosti za podjetje:

 • Podjetje se predstavi bodočim mladim iskalcem zaposlitve
 • Delodajalec spozna potencialni bodoči kader
 • Svojim zaposlenim omogoči, da postanejo mentorji dijakom in jim tako izkaže zaupanje in priznanje za njhovo delo
 • Podjetne se lahko v primeru obojestranskega zadovoljstva z dijakom dogovori o počitniškem delu, kar lahko na dolgi rok pozitivno vpliva na zagotavljanje ustreznih kadrov
 • Podjetje se tesneje poveže z izobraževalnimi institucijami v lokalnem in regionalnem okolju

Vloga Inštituta za mladinsko politiko

Inštitut za mladinsko politiko opravlja naloge koordinatorja programa, ki v sodelovanju s šolo vodi in koordinira celoten proces senčenja na delovnem mestu, pri čemer so ključni naslednji koraki:

 1. Zagotoviti delodajalce v lokalnem okolju, regiji ali širše, ki dijakom omogočajo izvedbo senčenja želenega poklica.
 2. Usmerjati mentorje in dijake. Dobro pripravljeni mentorji in dijaki so temelj za neprecenljivo izkušnjo, ki jo lahko ponuja senčenje izbranega poklica.
 3. Usklajevati proces senčenja med dijaki, šolo in podjetji.
 4. Spremljati kakovost izvedbe senčenja. 

 

Zakaj je sodelovanje z Inštitutom za mladinsko politiko prava izbira?

 • Pri izvajanju senčenja sodelujemo s 33 ustanovami iz Goriške regije, število se vsako leto veča.
 • Smo prepoznavni akter na področju krepitve kompetenc mladih.
 • Izvajamo koordinacijo aktivnosti med dijaki, šolo in ustanovami, s čimer razbremenimo učitelja, ki je vključen v program senčenja.
 • Skrbimo za administracijo in spremljajočo dokumentacijo ter promocijo programa v medijih.

V programu sodelujeta Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina in Srednješolski center Postojna. Program sofinancirajo Občina Ajdovščina, Občina Postojna in Urad Republike Slovenije za mladino.

V vseh nujnih primerih smo za informacije v povezavi s programom Senčenje na delovnem mestu 24 ur na dan vse dni v letu dosegljivi na telefonski številki 040 475 677.