Na podlagi Pravil o kriterijih in načinu podeljevanja certifikata Mladim prijazna občina, verzija 5.1, objavljenih na spletni strani www.institut-imp.si ter Pravil o kriterijih in načinu podaljševanja veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina, verzija 5.1, objavljenih na spletni strani www.institut-imp.si, spodaj podpisani Tadej Kobal, direktor Inštituta za mladinsko politiko izdajam naslednji Sklep o imenovanju strokovne komisije za pregled in vrednotenje prijav na javni poziv za pridobitev oziroma podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina.

V strokovno komisijo za pregled in vrednotenje prijav na Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina in Javni poziv za podaljševanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina 2023 in 2023 – dodatni rok, se imenujejo:

  • Tereza Dolenc Rebek, Brje 71, 5263 Dobravlje; prostovoljka na Inštitutu za mladinsko politiko; predsednica;
  • Barbara Horvat, Štrekljeva ulica 60, 2000 Maribor; svetovalka za mednarodne zadeve, projektno delo in odnose z javnostmi Skupnosti občin Slovenije; članica;
  • Tatjana Rant, Stjenkova ulica 6, 6230 Postojna; vodja projekta BOREO – regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije; članica;
  • Ela Žužul Jovanović, Brezje pri Grosupljem 96, 1290 Grosuplje; projektna sodelavka na Inštitutu za mladinsko politiko; članica.

V Ajdovščini, dne 16. oktober 2023

Tadej Kobal, direktor