Direktor Inštituta za mladinsko politiko je v luči nedavnih poplav, ki so povzročile izredno situacijo v marsikateri slovenski občini sprejel sklep o razpisu dodatnega roka za pridobitev ali podaljšanje certifikata Mladim prijazna občina.

Na Inštitutu za mladinsko politiko se zavedamo, da so poplave in z njimi povezana izredna situacija v državi povzročile resno škodo v številnih slovenskih občinah. Težave, s katerimi se soočajo lokalne skupnosti, so izjemno zahtevne in zahtevajo takojšnje ukrepanje. Zaradi izjemnih okoliščin, ki jih je povzročila poplavna katastrofa, smo se odločili, da razpišemo dodaten rok za prijavo na javni poziv za podaljšanje oziroma pridobitev certifikata Mladim prijazna občina. Namen podaljšanja roka za prijavo je omogočiti občinam, da se osredotočijo na obnovo, okrevanje in zagotavljanje pomoči svojim občanom, ne da bi bile ob tem obremenjene s prijavo za pridobitev oziroma podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina.

V skladu s tem sklepom je rok za prijavo za pridobitev ali podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina petek, 22. septembra 2023.

Ob tem vse občine pozivamo, da kljub izrednim okoliščinam in težavam, s katerimi se soočajo, še naprej delujejo v prid mladih ter si prizadevajo za izboljšanje njihovega življenjskega okolja in razvoj njihovih potencialov.

Sklep je bil sprejet 21. avgusta 2023 in je začel veljati takoj. Lokalne skupnosti se o dodatnem roku obvesti po elektronski pošti in telefonu.

 

Posodobljeni obrazci in navodila za prijavo bodo objavljeni na spletni strani Inštituta za mladinsko politiko. V celoti veljavni so tudi obrazci za rok, ki poteče 25. avgusta 2023.

Kontakt

Dodatne informacije o javnem pozivu, pogojih za prijavo, dokazilih in podobno, dobite na Inštitutu za mladinsko politiko. Kontaktna oseba je Tadej Kobal, vodja programa Mladim prijazna občina (telefonska številka 05 777 00 02, elektronski naslov tadej.kobal@institut-imp.si.