Sodelujoče ustanove v programu Senčenje na delovnem mestu

Vsem sodelujočim ustanovam in mentorjem se iskreno zahvaljujemo za njihovo sodelovanje v programu. 

Šolsko leto 2022/2023

 • Studio Pikaplus, Ajdovščina
 • Tea Goljevšček s.p., oblikovalka vidnih sporočil, Ajdovščina
 • Psihoterapija Nadeja, Ajdovščina
 • Zdravstveni dom Ajdovščina
 • Laboratorij, Zdravstveni dom Ajdovščina
 • Center za krepitev zdravja, Zdravstveni dom Ajdovščina
 • CIRIUS, Vipava
 • Kondicijsko trenerstvo LAP, Ajdovščina
 • Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Nova Gorica
 • Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
 • Incom d.o.o., Ajdovščina
 • Zdravstveni dom Nova Gorica, center za zdravljenje zasvojenosti
 • Osnovna šola Šturje, Ajdovščina
 • Osnovna šola Danila Lokarja, Ajdovščina
 • Ciciban, Alft d.o.o., Miren 129, 5291 Miren
 • Primorska hranilnica Vipava, Poslovna enota Ajdovščina
 • GRC Ajdovščina
 • Studio Pikaplus, Ajdovščina
 • Okrožno sodišče Nova Gorica
 • Vinska klet VIPAVA 1894, Vipava
 • Galenski laboratorij, Goriške lekarne, Nova Gorica
 • Dušan Mesesnel s.p., zasebni športni delavec, Nova Gorica
 • Evitas Shop d.o.o., Nova Gorica
 • Otroški vrtec Ajdovščina
 • Radio Robin, Nova Gorica
 • Center za socialno delo Severna Primorska, enota Ajdovščina
 • Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
 • Veterinarska ambulanta, Ajdovščina
 • Primorske novice, časopisno založniška družba d. o. o., Nova Gorica
 • Lekarna Ajdovščina
 • Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
 • Goriški muzej, Nova Gorica
 • eMundia, Ajdovščina
 • Geodetska pisarna Ajdovščina
 • Policijska uprava Nova Gorica
 • Marco Polo turistična agencija, Ajdovščina
 • ADC plesni klub, Ajdovščina
 • Sanja Premrn, s. p., Ajdovščina

 

Šolsko leto 2021/2022

 • Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina
 • Zdravstveni dom Ajdovščina
 • Veterinarska bolnica Vipava
 • Veterinarska ambulanta Ajdovščina
 • Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
 • Osnovna šola Šturje
 • INCOM d.o.o.
 • Vida Mali Lemut, odvetnica
 • Goriške lekarne z Galenskim laboratorijem
 • Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici iz Ajdovščine
 • Psihoterapija Nadeja
 • Gostilna Podfarovž Vipava
 • Net računalniški sistemi
 • Bia Separations d.o.o.
 • Goriški muzej
 • Regijski arhiv Nova Gorica
 • Tea Goljevšček, Oblikovanje vidnih komunikacij
 • Arhitektura in oblikovanje Sanja Premrn
 • Arhitekturni Studio Pika plus
 • Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici

 

Šolsko leto 2020/2021

 • Veterinarska bolnica Vipava
 • Arhitektura in oblikovanje Sanja Premrn
 • Psihoterapija Nadeja
 • Center za krepitev zdravja in Zdravstveni dom Ajdovščina
 • INCOM d.o.o.
 • Vida Mali Lemut, odvetnica
 • Lipovž Marko, Kondicijsko trenerstvo LAP
 • Primorske novice
 • Arhitekturni biro Pika Plus
 • Slovensko narodno gledališče, Nova Gorica
 • Sodišče Nova Gorica
 • Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
 • Janez Let, Ljubljana
 • Nepremičninska agencija Gaberit
 • Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici
 • Policijska postaja Ajdovščina
 • BB Dermatologija
 • TAXA d.o.o., Ajdovščina
 • Prevajalska zadruga Soglasnik, Ljubljana
 • NIJZ, OE Nova Gorica
 • Dušan Mesesnel, športni fizioterapevt
 • Fakulteta za naravoslovje, Ajdovščina, Univerza v Novi Gorici
 • Metal Design, d.o.o.
 • Infinity Sport
 • Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 • Tea Goljevšček, Oblikovanje vidnih komunikacij
 • Center za socialno delo Severna Primorska, enota Ajdovščina
 • Osnovna šola Šturje
 • Občina Postojna
 • Občinska uprava Občina Postojna
 • Primorske novice, časopisno založniška družba d. o. o., Nova Gorica
 • Protokol Vlade Republike Slovenije
 • Jezikovna zadruga Soglasnik, Ljubljana
 • Univerza v Novi Gorici, Center za kognitivne znanosti jezika, Fakulteta za humanistiko
 • Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko, Fakulteta za podiplomski študij
 • Univerza v Novi Gorici, Raziskovalni center za humanistiko
 • Akademija umetnosti, Univerza v Novi Gorici
 • Policijska postaja Postojna
 • Kompas Postojna, turistična agencija d. o. o.
 • Radio 94, produkcija radijskega programa d. o. o.
 • Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Nova Gorica
 • Veterinarska postaja Postojna
 • Kraške lekarne Postojna
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Izpostava Postojna
 • Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna
 • Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna
 • Center za krepitev zdravja, Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna
 • UNIKA TTI d. o. o. 
 • Tea Goljevšček, s. p., oblikovalka vidnih sporočil, Ajdovščina
 • Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
 • Odvetniška pisarna Bernard Nared, Postojna
 • Energetika B.B., Tomaž Biščak s. p., Postojna
 • Galenski laboratorij, Goriške lekarne, Nova Gorica
 • Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
 • Pivka Perutninarstvo d. d., Delamaris
 • Letalska šola Lipican AER, d. o. o., Sečovlje
 • Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
 • Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana
 • Veterinarska klinika Vetris, Ilirska Bistrica
 • Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna
 • Osnovna šola Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica
 • RTV SLO – Regionalni RTV center Koper – Capodistria
 • Arhitekturni studio Burkeljca, Pivka
 • Kozmetični salon Nika, Sežana
 • ZOO, Živalski vrt, Ljubljana
 • Primorska hranilnica Vipava, Poslovna enota Ilirska Bistrica
 • Mestna občina Nova Gorica
 • Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
 • Evitas, Nova Gorica
 • Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o. 
 • Psihiatrična klinika Idrija
 • Studio Kinetik
 • Center revitalizacije Nova Gorica
 • Spa and Beauty Tea, s. p. Nova Gorica
 • Ciciban, Miren
 • HIT Nova Gorica
 • Statistični urad RS, Ljubljana
 • SAOP, Šempeter pri Novi Gorici
 • Vrtec Nova Gorica
 • Goriški muzej Kromberk, Konzervatorsko – restavratorska delavnica
 • Geološki zavod Slovenije, Ljubljana
 • Univerza v Novi Gorici, Oddelek za kemijo
 • Veterina Gorica, d. o. o. 
 • RTV SLO – Regionalni RTV center Koper – Capodistria
 • Policijska uprava Nova Gorica
 • Psihoterapija Nadeja
 • Zdravstveni dom Nova Gorica, Center za krepitev zdravja
 • Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
 • Odvetniška družba mag. Kerčmar in partnerji
 • Helikopterdesign oblikovanje vidnih sporočil, d. o. o., Nova Gorica
 • Center za socialno delo, Nova Gorica
 • Sanja Premrn, s. p., Ajdovščina
 • Tea Goljevšček – samozaposlena v kulturi, oblikovalka vidnih sporočil, Ajdovščina
 • Marjan Žiberna, pisatelj, Ljubljana
 • Nina Strnad, pevka, Ljubljana
 • ACC letalska šola, Ljubljana
 • Knjižnica Franceta Bevka, Nova Gorica
 • Osnovna šola Frana Erjavca, Nova Gorica
 • Primorske novice, d. o. o., Koper, Poslovna enota in uredništvo Nova Gorica
 • Univerza v Novi Gorici, Center za kognitivne znanosti jezika, Fakulteta za humanistiko
 • Univerza v Novi Gorici, Raziskovalni center za humanistiko
 • Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za naravoslovje, Ajdovščina
 • Univerza v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fakulteta in Center za informacijske tehnologije in uporabno matematiko, Vipava
 • Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti, Nova Gorica
 • Galenski laboratorij, Goriške lekarne, Nova Gorica
 • Slovensko narodno gledališče, Nova Gorica
 • Policijska akademija, Tacen
 • SKB Banka, Poslovna enota Nova Gorica