Sponzorsko sodelovanje

Prejeta sredstva uporabljamo za oblikovanje, izvedbo in razvoj obstoječih in novih družbeno koristnih programov.

Inštitut za mladinsko politiko je neprofitni zasebni zavod, usmerjen v analizo področja mladine v kontekstu družbenega dogajanja z namenom oblikovanja mladim prijaznejšega okolja za življenje in razvoj. Z učinkovitim podpornim okoljem, temelječim na raziskavah, izobraževanjih in strokovnih gradivih posameznikom, občinam in njihovim združenjem ter državi pomaga razvijati trajnostno naravnano mladinsko politiko. S tem prispeva k aktivni participaciji mladih na vseh področjih, ki se tičejo njihovega življenja in dela, med katerimi so ključna področja zaposlovanja, stanovanjska politika in izobraževanje.

Za svoje delovanje se deloma naslanjamo na sponzorska sredstva pravnih oseb oziroma podjetij. Prejeta sredstva uporabljamo za oblikovanje, izvedbo in razvoj obstoječih in novih družbeno koristnih programov, vključno s programi Mladost na burji, Senčenje na delovnem mestu, Mladim prijazna občina in Klub mladih občinskih svetnic in svetnikov Slovenije.

 

Podlaga za izvedbo sponzorstva je sponzorska pogodba, v kateri se določijo obveznosti donatorja in prejemnika donacije.

 

Če bi želeli tudi sami pristopiti k sodelovanju z nami, vas vabimo, da nas kontaktirate. Z veseljem se bomo odzvali tudi povabilu na sestanek z vami.