občina ali Občina?

občina ali Občina?

Pri vprašanju o zapisu besede občina z malo ali veliko začetnico je pomembno razlikovanje stvarnih lastnih imen od občnih oziroma opisnih poimenovanj.  Veliko začetnico uporabimo takrat, ko govorimo o natančno določenih pravnih osebah oziroma institucijah, ki jih...

Osnovni pojmi na področju mladine

Osnovni pojmi na področju mladine

Na tej strani so v nadaljevanju opisani temeljni pojmi s področja mladinskega sektorja. Zapisane opredelitve so v skladu s slovensko zakonodajo in prakso, pri čemer pa se lahko razlikujejo od evropske opredelitve ali opredelitve posamezne občine ali drugih akterjev....

Začnimo nekaj novega

Veselimo se srečanja in sodelovanja z vami.