Z lokalnim povezovanjem do boljših kariernih možnosti za mlade

Delo konzorcija naslavlja dva ključna izziva – večanje zaposlenosti in zaposljivosti mladih v lokalnem okolju ter krepitev povezanosti in usklajenega delovanja ključnih akterjev na področju zaposlovanja in izobraževanja mladih v lokalnem okolju.

Partnerji v projektu:

  • Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina (poslovodeči partner)
  • Zavod Beta, Inštitut za razvoj družbe (partner v projektu)
  • Mladinski svet Ajdovščina (partner v projektu)

 

Delo konzorcija naslavlja dva ključna izziva:

  • Večanje zaposljivosti in zaposlenosti mladih v lokalnem okolju
  • Krepitev povezanosti in usklajenega delovanja ključnih akterjev na področju zaposlovanja in izobraževanja mladih v lokalnem okolju

K večanju zaposljivosti in zaposlenosti mladih v lokalnem okolju prispevamo z naslednjimi aktivnostmi:

  • Senčenje na delovnem mestu, ki dijakom tretjega letnika omogoča enodnevno opazovanje izbranega delovnega mesta oziroma poklica.
  • Krepitev prepoznavnosti lokalnih podjetij s sodelovanjem na InCastri – Dnevu odprtih vrat ajdovske industrije, ki ga vsako leto organizira Ljudska univerza Ajdovščina, prispevamo k večji prepoznavnosti lokalnih delodajalcev in poklicev med šolarji. S kratkimi zabavno-poučnimi delavnicami, kvizi in izvirnimi izzivi za mlade slednjim odpiramo vrata v raznolik svet poklicev.
  • Krepitev participacije mladih in sodelovanje mladih z lokalnimi odločevalci. Z namenom krepitve participacije mladih, njihovega obveščanja o aktualnih ukrepih Občine Ajdovščina in še tesnejšega sodelovanja med mladimi in Občino, Mladinski svet Ajdovščina spremlja in vrednoti izvajanje Strategije za mlade občine Ajdovščina 2019-2023 ter na podlagi ocene uspešnosti pripravlja predloge za morebitne izboljšave posameznih ukrepov.
  • Sistem celovitega informiranja mladih v občini. Mladinski svet Ajdovščina izvaja celovito informiranje mladih o priložnostih in ukrepih za mlade v Občini Ajdovščini in širše.
  • Izobraževanja in svetovanje za krepitev podjetništva med mladimi. Konzorcij izvaja izobraževalne in promocijske aktivnosti za krepitev podjetništva in splošne stopnje zaposljivosti med mladimi.

H krepitvi povezanosti in usklajenega delovanja ključnih akterjev na področju zaposlovanja mladih v lokalnem okolju prispevamo s koordinacijo delovnega telesa Lokalno partnerstvo. 

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019.