Dijaki 4.a in 4.b razreda Gimnazije Postojna so v petek, 14. 4. 2023, svečano zaključili izvedbo programa Senčenje na delovnem mestu s podelitvijo zahval mentorjem in mentoricam programa.

Senčenje na delovnem mestu je metoda učenja, ki dijakom omogoča spoznavanje poklicev, ki jih želijo opravljati po zaključku izbranega študija.
Tako dijaki dobijo primerno predstavo o posameznem poklicu, kar pripomore k lažjemu odločanju o poklicni karieri. Senčenje na delovnem mestu se izvaja pri uglednih delodajalcih, pod okriljem njihovih mentorjev – strokovnjakov na izbranem področju dela. Ustanove, pri katerih se senčenje izvaja, praviloma delujejo v širšem lokalnem oz. regijskem okolju.

Program izvaja Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina, ki je svojevrsten način spoznavanja poklicev vzpostavil v sodelovanju s Srednjo šolo Veno Pilon iz Ajdovščine že pred petimi leti. Tadej Kobal, direktor Inštituta za mladinsko politiko, je izrazil veselje ob širitvi programa tudi v druge občine v regiji. V lanskem letu je Občina Postojna pristopila k izvedbi Senčenja tudi na Gimnaziji v Postojni, z namenom, da v domačem okolju spodbudijo prepoznavanje potencialnih delodajalcev.

V pozdravnem nagovoru je Andrej Berginc, podžupan Občine Postojna, izpostavil, da prizadevanja občine, da ustvarja priložnosti za mlade, ki naj pogumno in s svojim znanjem ustvarjajo dobro družbo. Izrazil je pomen tovrstnih programov v izobraževanju, čemur je pritrdila tudi prof. Marija Pirih, ki je v sklopu šolske svetovalne službe vodila izvedbo programa senčenja na šoli. Poudarila je pomen kakovostne izkušnje za dijake in hkrati željo, da se taka oblika dela nadaljuje v prihodnje.

V programu je lani sodelovalo 36 dijakinj in dijakov, ki so skupaj izvedli 61 senčenj. V prihodnje si želijo opravljati naslednje poklice: direktor/manager, arhitekt, inženir laboratorijske medicine, farmacevt, učitelj, grafični oblikovalec, fizioterapevt, prevajalec/tolmač, mikrobiolog, veterinar, novinar, ilustrator otroških knjig, svetovalka v protokolu, projektno delov v javni upravi, pilot, policist, organizator potovanj, glasbeni producent, odvetnik, kmetijski inšpektor, kirurg, zootehnik, delavni terapevt, defektolog, višja medicinska sestra, zdravnik pediater, kineziolog, klinični psiholog, ortodont, logoped. Dijaki so izkušnjo ocenili kot zelo koristno, saj so spoznali veliko novega, srečali prijazne ljudi in na podlagi super izkušnje priporočajo senčenje tudi drugim dijakom. Mnogi so dobili potrditev, da je izbrani poklic njihova pravila izbira.

Dijakinji Urška in Leila sta se v imenu sošolcev in sošolk vsem mentorjem, zlasti pa svojim mentorjem in mentoricam, prisrčno zahvalili za dan senčenja. Povsod so jih izredno lepo sprejeli in vse prijazno razkazali. Kot sta poudarili sta imeli priložnost tudi spoznati kako delujejo povezan kolektivi, kjer so med sodelavci dobri odnosi.

V programu je 46 mentorjev delilo z dijaki svoje izkušnje študija in dela ter pomagalo k usmerjanju odločitve o študiju. Svoja vrata je dijakom odprlo 24 ustanov: Občina Postojna, Protokol Vlade Republike Slovenije, Primorske novice, časopisno založniška družba d. o. o., Policijska postaja Postojna, Kompas Postojna, turistična agencija d. o. o., Radio 94, produkcija radijskega programa d. o. o., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Nova Gorica, Veterinarska postaja Postojna, Kraške lekarne Postojna, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Izpostava Postojna, Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna, Prevajalska zadruga Soglasnik, Ljubljana, Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna, UNIKA TTI d. o. o., Tea Goljevšček, oblikovalka vidnih sporočil s. p., Ajdovščina, Osnovna šola Antona Globočnika Postojna, Bogdan Nagode – odvetnik, Postojna, Arhitekturni studio Tomaž Biščak, Energetika, Postojna, Galenski laboratorij, Goriške lekarne, Nova Gorica, Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca, Nova Gorica, Pivka Delamaris d. d., Letalska šola LipicanAer, Sečovlje, Akademija umetnosti, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici. Mentorji so bili mnenja, da so s senčenjem dobili pozitivno energijo in drugačen pogled na svoje delo, dobro voljo, dodatno motivacijo. Zaposleni so bili ponosni, da so lahko delili svoje delovne izkušnje in obenem tvorili povezave z lokalno skupnostjo. Ustanove tovrstno obliko dela podpirajo kot pozitivno in spodbudno spoznavanje delovnega okolja želenega poklica.

Simon Premrn, direktor Unike TTI, d. o. o je mladim za, popotnico ob zaključku šolanja, položil na srce naj spoštujejo sebe in druge, naj bodo skromni in verjamejo v izpolnitev svojih želja, ker želje se uresničijo. Vsem sodelujočim ustanovam, mentorjem in mentoricam, se dijaki, Šolski center Postojna in Inštitut za mladinsko politiko iskreno zahvaljujejo za naklonjen čas in posredovanje dragocenega znanja in izkušenj. Prvo srečanje v Postojni smo zaključili z željo, da mu bodo sledili še mnoga v prihodnjih letih. Tako prepletamo povezave in dobra dela, ki so bistvo vsake skupnosti. In za naše mlade upe je neprecenljiva zavest, da imajo dom v okolju, ki osvetli možnosti in daje prostor navdušenju in ustvarjanju s kakovostnim delom v prihodnje.