V prostorih Gimnazije Ilirska Bistrica se je v torek, 21. februarja 2023, odvijal zaključek programa »Senčenje na delovnem mestu v šolskem letu 2022/2023«, v katerem so sodelovali dijaki četrtega letnika gimnazijske smeri.

V program je bilo vključenih 12 dijakinj in dijakov. Za svoj prihodnji študij in delo so si izbrali želene poklice, ki so jih v okviru programa spoznali: zdravnik pediater, fizioterapevt, kineziolog, kemik, razvijalec umetne inteligence, veterinar, profesor geografije, inženir multimedije, arhitekt, kozmetičarka, biolog, ekonomist.

Mentorji, ki so sodelovali pri izvedbi senčenja so priznani strokovnjaki na svojem področju in so z veseljem predstavili svoje delo. V programu so tako sodelovale naslednje ustanove:

  • Zdravstveni dom Ilirska Bistrica,
  • Inštitut Jožef Štefan, Ljubljana,
  • Veterinarska klinika Vetris, Ilirska Bistrica,
  • Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna,
  • Osnovna šola Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica,
  • RTV SLO – Regionalni TV in Radio Koper – Capodistria,
  • Arhitekturni studio Burkeljca, Pivka,
  • Kozmetični salon Nika, Sežana,
  • ZOO Živalski vrt, Ljubljana,
  • Primorska hranilnica Vipava, poslovalna enote Ilirska Bistrica.

Zahvaljujemo se vsem mentorjem, ki so bili vključeni v izvedbo programa senčenja na delovnem mestu v tem šolskem letu. Tovrstno sodelovanje je bilo za dijake izjemno dragoceno, saj so jim mentorji ne le posredovali svoje delovne in strokovne izkušnje, pač pa tudi pripomogli k odločitvam mladih o prihodnjem študiju in karieri.

 Zahvaljujemo se Občini Ilirska Bistrica, ki je omogočila izvedbo tega programa, vodji enote Šolskega centra Postojna v Ilirski Bistrici mag. Sonji Škrlj Počkaj, univ. dipl. ped. in prof. zgo. za podporo pri izvedbi dejavnosti ter šolski svetovalki prof. Mariji Pirih za vso strokovno pedagoško pomoč in konstruktivno sodelovanje.