Mladim prijazna občina

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih¹ v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja

Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo se letno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo po vsaj en ukrep iz vseh prioritetnih področij mladinskih politik². 

S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju dvignila oziroma ohranila.

Pri ocen uspešnosti izvajanja ukrepov je pomemben poudarek namenjen naslednjim področjem:

  • Načrtno obravnavanje področja mladine
  • Participacija mladih
  • Organiziranje mladih
  • Informiranje mladih
  • Zaposlovanje mladih
  • Izobraževanje mladih
  • Stanovanjska politika
  • Mobilnost mladih

 

Certifikat Mladim prijazna občina podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar.

 

1 To je oseb, starih med 15 in 29 leti.

2 Pogoji za pridobitev certifikata se razlikujejo med občinami in mestnimi občinami. Podrobnosti zahtevanih pogojev so objavljene v razpisu oziroma Pravilniku za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina.

V programu sodeluje Skupnost občin Slovenije. Program sofinancira Urad Republike Slovenije za mladino.